1:1 CLEARING™-FORLØB

For dig der ønsker at leve et ekstraordinært liv og skabe succesfulde resultater

Jeg har brugt, og bruger, Savannah til både beskeder, timings og Clearing

Og hun er for det første ALTID spot on og for det andet så forstår hun at være til stede, indleve sig og kommunikere på en måde, der gør at jeg altid har følt mig set og hørt og gået transformeret fra vores sessioner. Hun har ligsom bare det hele. Evnen til at se klart, Cleare og hjælpe en med at gå vejen, så forandringerne faktisk kan ske med mindst mulig modstand"

- Mia Poulsen
Online Business Mentor

DIN EKSPANSION STARTER HER!

Det her 1:1-forløb er for dig, der har en business, og som ønsker at ekspandere til dit next level af succes, indtjening, synlighed, impact, lederskab og mening.

For dig der ønsker at skabe succes fra mere ease, softness, playfaktor og harmoni, frem for følelsen af at skulle løbe stærkere, føle dig forpligtet eller opleve en følelse af fastlåsthed, knokleri og udbrændthed, som du har svært ved at bryde med.

Men mest af alt er det for dig, der er klar til at unlocke din egen unikke version af succes, hvor der er plads til både karriere, moderskabet og partnerskabet. Hvor livet ikke er et "enten eller", men et "både og".

How the expansion happens...

Detaljerne for dit 1:1-forløb:

1. Du har op til 4 sessioner pr. måned.

2. Dine sessioner kan enten foregå på (A) Zoom (45-60 minutter) som en kombination af Clearing, coaching, strategi til business, kanalisering og samtale eller (B) som en Clearing, hvor jeg Clearer på dit tema, og bagefter sender dig en lydfil med highlights fra din Clearing. (Bemærk at jeg hver 3. måned tage en uge ud af kalenderen til opladning, hvor en af sessionerne i så faldt vi blive forskudt).

3. I dit forløb får du gratis adgang til udvalgte kurser og forløb (dette gælder dog *ikke* Clearing Education og Clearing Club)

4. Du kan være i forløb i 1 til 3 måneder. Jeg anbefaler at du efter 3 måneder har en integrations-pause i 1 måned. Herefter kan du starte 1:1-forløb op igen bagefter. (Er du i tvivl om i hvor længe du ønsker at være i forløb, så vælg "3 måneders"-pakken - vi kan altid stoppe abonnementet, såfremt du bare lader os vide det mindst 30 dage før næste trækning).

Clearing har været et af de vigtigste redskaber i mit liv

Ikke blot til at unlocke min million-business, men også til at kunne møde mere autentisk op, både i min business og i mit privatliv.

- Majli Noel
Human Design Master

BOOKING AF CLEARING-FORLØB

1:1 Clearings-forløbet bookes som et abonnement. Det betyder at du binder dig for en måned ad gangen, og kan opsige dit 1:1-forløb 30 dage inden din kommende betaling (dog max 3 måneders forløb ad gangen).

Pris: 20.000 kr pr. måned

(Trækkes med 30 dages mellemrum )

BOOK MIT 1:1-CLEARING™-FORLØB MED SAVANNAH